• A
  • A
  • A

Prof. Dr. İsmail Erünsal’ın “Orta Çağ İslâm Dünyasında Kitap ve Kütüphâne” başlığını taşıyan eseri yayımlandı.

Erünsal bu eseriyle okuyucuyu Orta Çağ İslâm coğrafyasında 1000 yazma eser üzerinden “kitab”ın tarihine bir yolculuğa çıkarıyor. Erünsal, Batı dillerindeki ve Arapça kaynaklardaki İslâm yazmaları literatürünü de derli toplu bir hale getirerek araştırmacıların istifadesine sunuyor.

İslâm kültürünün en önemli halkalarından birini oluşturan yazma kitap dünyasını her safhasıyla tanımamızı sağlayacak bu eser, kitabın ortaya çıkması için gerekli kâğıt, kamış, mürekkep gibi maddi şartların yanı sıra kitabın telif süreçlerindeki temel basamakları da dönemin kaynaklarından alınan birbirinden çarpıcı anekdotlarla anlatıyor.

Kitap aynı zamanda, medreselerdeki derslerde ya da camilerdeki halkalarda okutulan eserlerin mukabele, semâ‘, kıraât gibi nihai hallerini alma süreçlerinin yanı sıra imlâ, icâzet, münâvele, vicâde, mükâtebe gibi teknik terimlerle birlikte tenkidli metin neşrinin inceliklerini öğrenmemizi sağlıyor. Kitap üretim süreçlerinin yürütücüsü olan hoca-talebe, müellif-müstemlî, verrâk-müstensih gibi bu dünyanın gizemli figürlerini görünür kılıyor. Kitapların üzerindeki vakıf, temellük, ferağ ve istinsah kayıtları üzerinden kitaplara dair bilinmeyen bir dünyada nasıl yolculuk yapılabileceğinin anahtarlarını sunuyor. İlmin merkezi olmaları hasebiyle kütüphaneler, medreseler ve kitap çarşıları sayesinde yazma kitaplara ev sahipliği yapan Şam, Kahire, Bağdat, Buhara, Semerkant, Kûfe, Bursa ve Mekke gibi İslâm coğrafyasının merkezlerini hatırlatıyor…

Görüntülenme: 437 Yayınlanma Tarihi: 27 Şubat 2018