Ödünç Verme

Ödünç Verme

Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personelimiz kütüphanenin asil üyesidirler ve kullanım kuralları doğrultusunda kütüphane materyallerini ödünç alabilirler. Üniversite dışından gelen araştırmacılara ödünç kitap verilmemekte, sadece kütüphane içindeki kaynaklardan araştırma yapmalarına ve materyallerin kopyasını almalarına izin verilmektedir.

Üniversitemiz öğrencileri Kütüphanenin asil üyesidirler ve kullanım kuralları doğrultusunda kütüphane materyallerini ödünç alabilirler.

Ödünç kitap alma kuralları

  1. Ödünç verme işlemleri sırasında üniversite kimliği gösterilmesi zorunludur.

  2. Başkası adına ödünç kitap alınamaz.

  3. Referans kitapları (Ansiklopediler, sözlükler, tezler vb.) ödünç verilmez.

  4. Üniversitemiz öğrencileri 15 gün süreyle 5 kitap alabilirler. İlaveten 7 günde uzatma yapılabilir.

  5. Kütüphane yönetimi ödünç verdiği herhangi bir kitabı tarihinden önce iadesini talep edebilir. Geri istenen kitap en geç 1 gün (24 saat) içinde kütüphaneye iade edilmelidir.

  6. Ödünç verilen kitabın kütüphaneye teslim tarihine kadar her türlü sorumluluğu ödünç alana aittir.

  7. Ödünç alınan kitapların künye bilgileri kişilerin maillerine gönderilir. 24 saat içinde yapılmayan itirazlarda alındı teyidi kesinleşir.

  8. Kitabı iade tarihinde getirmeyen üyelere geciktirdiği her gün için 7 gün ödünç kitap alamama cezası verilir.

  9. Öğrenciler mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişkilerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları kitapları kütüphaneye iade ederek, kütüphaneden “ilişiği yoktur” belgesi almaları gerekmektedir.