Veritabanları

Kampüs dışı nasıl bağlanabilirim?
Yeni

Lexpera

Lexpera: Mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları ve makaleler gibi literatür kaynaklarının olduğu kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir. 1 milyon 600 binin üzerinde Yargıtay kararının yanı sıra, şu an sistemde 250’ye yakın hukuk kitabı ve çok sayıda makale tam metin olarak ilgili mevzuat ve yargı kararlarıyla entegre biçimde yayımlanmaktadır.

Erişim Adresi: https://www.lexpera.com.tr/

SOBIAD

SOBİAD; 826 Dergi 220.492 Makale ve 5.047.296 Atıf' ın yer aldığı bir Atıf Dizini ve Sosyal Bilimler Veritabanıdır. Akademisyenler kendilerine yapılan atıfları bulabildikleri gibi herhangi bir makalenin detayları kısmında o makaleye yapılan atıfları da görebilmektedirler. SOBİAD aynı zamanda 100.000' den fazla makalenin PDF' leri ile birlikte indekslendiği bir veritabanıdır. Yani 100.000 makalenin tam metni içinde arama yapılabilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı SOBİAD hem akademisyenler hem tez sürecindeki Y.Lisans ve Doktora öğrencileri hem de araştırma ödevleri yapan lisans öğrencileri tarafından kullanılabilir.

Erişim Adresi: https://atif.sobiad.com

JSTOR (Tüm koleksiyonlar)

Sosyal bilimlerin en önemli veri tabanıdır. Tarih, edebiyat, felsefe, din, dil, ekonomi, siyaset, sosyoloji, psikoloji, eğitim, folklor, coğrafya, antropoloji, arkeoloji, ekoloji, Amerika ve Afrika çalışmaları, Asya çalışmaları, bitki bilimi, işletme, Ortadoğu çalışmaları, maliye, fen bilimleri, nüfus etütleri, film, gösteri sanatları, müzik, istatistik ve matematik konularını içermektedir.

Erişim Adresi: http://www.jstor.org/

ProQuest Dissertation & Thesis Global

1861 yılından günümüze kadar yayınlanan 4 milyondan fazla tez ile ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar. Her yıl 120.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir.

Erişim adresi: https://search.proquest.com/pqdtglobal/

EbscoHost Veri tabanları (23 adet)

Sosyal bilimler, eğitim, güzel sanatlar, tarih, mimarlık, dil ve edebiyat, mühendislik, bilgisayar, tıp vb. konularda 9.675 dergiyi içermektedir.

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com

EBSCO eBook Academic Collection

225.000 den fazla akademik e-kitaptan oluşan multi disipliner tam metin elektronik kitap (e-kitap) veri tabanı.

Erişim adresi : http://search.ebscohost.com

Taylor & Francis

Taylor & Francis (Informaworld) 983 dergi içeren disiplinler arası bir veri tabanıdır. 1997 - ve sonrasını kapsamaktadır.

Erişim adresi : http://www.tandfonline.com/

Springer

SpringerLink veritabanı, eski sayıları dâhil olmak üzere matematik, hukuk, psikoloji, işletme ve ekonomi konularında 2.500'den fazla tam metinli dergiyi içermektedir.

Erişim adresi:  http://link.springer.com/

Emerald e-Journals

Ağırlıklı olarak yönetim bilimleri alanında yayın yapan Emerald Yayınevi'nin bütün e-dergilerini içerir

Erişim adresi:  http://www.emeraldinsight.com/

Wiley Online Library

Wiley Online Library veritabanı; işletme, finans, bilgisayar, eğitim, hukuk, matematik, psikoloji ve istatistik konularında 1.500'den fazla tam metinli dergiyi içerir.

 Erişim adresi: http://onlinelibrary.wiley.com/

Science Direct

Science Direct, 2000 üzerinde akademik dergi ile fen, mühendislik, tıp, işletme ve sosyal bilimler alanlarında makalelere tam metin erişimi sağlayan disiplinler arası elektronik veri tabanıdır.

Erişim adresi : http://www.sciencedirect.com/

Nature Journals

Dünyanın en iyi doğa ve bilim veri tabanı

Erişim adresi: https://www.nature.com/

IEEE Xplore

Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik, biyomedikal/ biyoteknoloji ile ilgili 413 dergi, 880.000 konferans bildirisi, yıllık toplantılar ve 1.800 IEE standart bulunmaktadır.

Erişim adresi : http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp

Turnitin (İntihal analiz programı)

Turnitin, intihal tespiti yapan ve kopyacılığı önleyen bir yazılım sistemidir. Öğrenci ödevleri, projeler, tezler, makaleler Turnitin sistemine yüklenerek, sistem tarafından internette veya web sayfalarından, ticari elektronik veritabanlarında yer alan makalelerden ve elektronik kitaplardan karşılaştırılarak rapor alınabilmektedir.

Erişim adresi: http://www.turnitin.com/

Eğitim videosu: https://www.youtube.com/watch?v=aqgEUm2_71s

iThenticate (İntihal analiz programı)

iThenticate, akademisyenlerin, hakemlerin ve editörlerin, tez, makale ya da çalışmaları taramalarını sağlar. Gönderilen bu dokümanları veri tabanına kaydetmemektedir. Bunları, 14 milyonun üzerinde web sayfası ve 50.000 üzerindeki akademik dergi ve kitaptan oluşan veri tabanıyla karşılaştırmaktadır.

Erişim adresi : http://www.ithenticate.com/

Mendeley (Referans Yönetim Sistemi)

Mendeley; araştırmacıların verimini artırabilecek bir referans yönetim sistemi olup, araştırma belgelerini paylaşmak, yönetmek, araştırma verilerini keşfetmek ve çevrim içi iş birliği için oluşturulmuş olan bir akademik işbirliği ağıdır.

Erişim adresi: https://www.elsevier.com/solutions/mendeley/Mendeley-Institutional-Edition/

Web of Science (Atıf veri tabanı)

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED); Social Sciences Citation Index (SSCI); Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), 2004'den günümüze içermektedir.

Erişim adresi : http://isiknowledge.com/

Scopus (Atıf veri tabanı)

Scopus hakemli literatürün özet ve atıf veri tabanıdır. Akıllı araçları ile araştırmaları izler, analiz eder ve görselleştirir. Scopus, araştırmacıların ihtiyacı olan bilgileri hızlıca bulmak için tasarlanmıştır.

Erişim adresi:  http://www.scopus.com/home.url