ILL (Kütüphanelerarası Ödünç Verme)

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kütüphanesi koleksiyonunda yer almayan kitapların belli bir süre için Türkiye’deki bu sisteme üye üniversite ve araştırma kütüphanelerinden sağlanması hizmetidir.

Bu hizmetten sadece akademik ve idari personel ile lisans üstü öğrenciler faydalanabilir.  ILL kapsamında bir seferde alınabilecek eser sayısı akademik personel için 1​0, idari personel ve lisans üstü öğrenciler için 5 adettir. ILL istekleri ILL İSTEK FORMU doldurulup kutuphane@29mayis.edu.tr adresine gönderilerek yapılır.

İsteklerin zamanında ve doğru sağlanabilmesi için formun eksiksiz ve doğru doldurulması gerekmektedir.

Kargo ücreti talep edenlere aittir.

ILL başvurusunda bulunan kullanıcı telif haklarını ihlal et​meden kaynağı kullanmayı ve belirtilen süre içerisinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

İstenilen eser kütüphaneler arası ödünç hizmeti ile getirilemiyorsa istek sahibi telefon veya e-posta ile bilgilendirilir.

İstenen kitapların kütüphaneye gelmesi sağlayıcı kütüphanenin isteği değerlendirme süresi ve kargo süresine bağlı olarak değişebilir.

Kitap kütüphaneye ulaştığında istek sahibine telefon veya e-posta ile bilgilendirme yapılır.

Kütüphaneler arası ödünç hizmeti ile sağlanan kitapların ödünç süreleri sağlayıcı kütüphane tarafından belirlenmekte ve farklılık gösterebilmektedir.