Hakkında

Hakkında

Türkiye’nin en iyi ihtisas kütüphanelerinden, dünyanın ise sayılı kütüphanelerinden biri olan İSAM Kütüphanesi’nin bilgi ve tecrübesiyle yola çıkan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kütüphanesi; bilgi ihtiyacını en iyi ve en hızlı şekilde karşılamayı hedeflemektedir.

Kuruluşundan itibaren üniversitemizde kütüphane ve dokümantasyon hizmetlerine büyük önem verilmiş ve bu Kütüphanenin sürekli geliştirilmesi kurumun temel politikalarından biri olmuştur. Nitekim Yükseköğretim Kurulunun yayımladığı “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018, 2019, 2020 ve 2021” raporlarında üniversitemizin ülkemizdeki bütün vakıf üniversiteleri arasında öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı en yüksek üniversite olduğu görülmektedir.

Ümraniye Elmalıkent yerleşkemizdeki kütüphanemiz üç kattan oluşmakta olup 10.500 m2’ kapalı alana sahiptir. 1.000.000 cilt kitap kapasitesi ve 1.500 kişi oturma kapasitesine sahiptir. Grup çalışma odaları, sesli-sessiz çalışma bölümleri, seminer odaları, kafeteryası, mescitleri vb. geniş fiziki ve sosyal imkanlarıyla öğrenciler ve araştırmacılar için cazip bir bilim, fikir ve sanat atmosferi oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

Kütüphanemiz; 137.000 cilt basılı kitap, 240.000 elektronik kitap (e-kitap) ile 1.132 adet dergiye ait 22.842 cilt/sayı dergi ile eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemek üzere üst düzeyde hizmet vermektedir.

Kütüphanemiz ayrıca dışardan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenlere de hizmet vermektedir.