Koleksiyon Geliştirme

 • Satınalma: Üniversitemizidari ve akademik personeli ile öğrencileri ve dışardan gelen üyeleri Kütüphaneye alınması için yayın isteğinde bulunabilirler. Talep edilen yayınlar Kütüphane ve Dokümantasyon Geliştirme Komisyonunca değerlendirip uygun görülenler Rektörlüğe alınması tavsiyesi ile sunulur.
 • Mübadele (Yayın değişimi): Kütüphanemiz üniversitemizin yayınlarıyla yayın değişimini kabul eden kurum ve yayıncılarla mübadele (yayın değimi) yapar.
 • Bağış: Kütüphanemiz koleksiyonuna uygun ve güçlenmesine katkı sağlayacak yayınları bağış olarak kabul eder.
  • Bağış yapılan yayın, Kütüphane koleksiyonunda mevcutsa, Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma alanları ile ilgili değilse, güncelliğini yitirmişse ve kullanılmayacak derecede yıpranmışsa tasarruf hakkı Kütüphane yönetimine aittir.
  • Kütüphane koleksiyonu için uygun olduğuna karar verilen yayınların işlemleri “Teknik Hizmetler Bölümünce” yapılarak koleksiyona katılır, bağışçının adı bağışladığı her yayının bibliyografik bilgisine eklenir.
  • Kütüphane Yönetimi bağış olarak kabul ettiği yayınlardan koleksiyonuna kaydetmediklerini başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir (şartlı bağışlar hariç).
  • Fotokopi yayınlar, fiziksel açıdan kötü durumdaki yayınlar bağış olarak kabul edil​memektedir.