2021-2022 Akademik Yılı Kütüphane Kullanım Süreçleri Hakkında Duyuru

2021-2022 Akademik Yılı Kütüphane Kullanım Süreçleri Hakkında Duyuru

Kıymetli Öğrencilerimiz, Kütüphanemizin Kıymetli Üyeleri,

İki yıla yakın bir süredir etkili olan küresel COVİD-19 salgını sebebiyle pek çok alan gibi eğitim öğretim faaliyetlerimiz de olumsuz etkilenmiştir. 2021-2022 akademik yılı eğitim öğretim süreçlerimizi, yüz yüze, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmek amacıyla Üniversitemiz Senatosu 30.09.2021 tarih ve 2021/22 sayılı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

  1. Üniversitemizde uzaktan öğretim süreçleri sonrası yüz yüze öğretime geçişte küresel salgın şartlarında yerleşke yaşamına uyum koşullarıyla ilgi öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize “Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu”, “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi”, “Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi” ile Sağlık Bakanlığının “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” kapsamında uyum programları ile web sayfaları, e-posta ve diğer iletişim araçları ile bilgilendirmeler yapılmasına,
  2. Üniversitemizde 2021-2022 akademik yılında yüz yüze eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için tüm öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin aşılama programına dahil olmasının hem sağlıklarının korunabilmesi hem de eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için aşılanmanın tavsiye ve teşvik edilmesine,
  3. COVID-19’a karşı geliştirilen aşıların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin alternatifinin olmadığı, birlikte uygulandıklarında daha etkin koruduğu dikkate alındığında, Üniversitemizin tüm kapalı mekanlarında maske, mesafe ve hijyen koşullarının zorunlu olmasına; derslikler başta olmak üzere kapalı mekanlarımıza taze hava girişi/havalandırma konusunda hassasiyet gösterilmesine ve sorumluları tarafından tedbir alınmasına, dersler sırasında sürekli konuşarak dersi yürütmekte olan öğretim elemanlarının, ihtiyaç duyulması halinde maske yerine siperlik kullanabilmesine,
  4. Yüz yüze eğitim öğretim süreçlerimizin aksamadan ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin üniversitemizin yerleşkelerine girişlerinde termal ateş ölçer ile ateş ölçümleri ve COVİD-19 riskli ve temaslı taramalarının HES kodu üzerinden yapılmasına; güncel HES kodunu sisteme girmeyenlerin riskli ve temaslı taramalarının yerleşkemize girişte HES kodu kontrolünün anlık yapılmasına,
  5. Herhangi bir öğrencimizin, akademik ve idari personelimizin yerleşkelerimize girişte ateş ölçümünde veya HES kodu kontrolünde COVİD-19 riskli ve/veya temaslı olduğunun tespiti durumunda ivedilikle Sağlık Kurumlarına yönlendirilmelerine; COVİD-19 test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda ise sürecin ilgili Sağlık Kurumunun öneri ve denetimi çerçevesinde takip edilmesine,

Sağlık ve huzur içinde yerleşkemizde eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerimize devam etmek dileğiyle…

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü

Görüntülenme: 2653 Yayınlanma Tarihi: 13 Eylül 2021 Güncellenme Tarihi: 4 Ekim 2021 09:10:04